O Firmie Kwalifikacje J.Z. Portret J.Z. Szkolenia Kalendarium Pomoce My-dełka
KINED Joanna Zwoleńska KWALIFIKACJE PORTRET SZKOLENIA KALENDARZ SPRZEDAŻ MY-DEŁKA
JOANNA ZWOLEŃSKA
KWALIFIKACJE
 • pedagog
 • choreoterapeuta
 • instruktor Tańce w Kręgu według programu Fundacji Findhorn - Szkocja
 • instruktor Sacred Dance według autorskiego programu Gabrieli Wosien (Niemcy)
 • instruktor Improwizacji ruchu, mowy i symboliki ciała (Instytut Dynamiki Ruchu w Essen)
 • instruktor Eksperymentalnego teatru tańca (Instytut Dynamiki Ruchu w Essen)
 • instruktor i terapeuta Kinezjologii Edukacyjnej, Kinezjologii Stosowanej (Dotyk dla Zdrowia) i Artterapii
 • uczennica dr Gabrieli Wosien, Anny Barton, Laury Shannon, Ulli Bixa związanych z Findforn Foundation i Kiriakosa Chamalidisa, Henryego Koningsa, dr Detlefa Kapperta, dr Danuty Koziełło, dr Judy, dr Katherine Studd, Ursula Schorn (Life/Art Process)
 • uczennica wybitnych kinezjologów, założycieli Educational Kinesiology Foundation USA; Carli Hannaford i Paula Dennisona oraz Mentorów na Polskę z ramienia Fundacji: Pauli Oleskiej i Swetłany Masgutowej, a także instruktora i terapeuty Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Polarity APTA - Andrei Axt
 • posiada uprawnienia międzynarodowe do prowadzenia jednego ze specjalistycznych kursów Kinezjologii Edukacyjnej - Wizualne Kręgi
 • instruktor Body-Mind Centering wg metody Bonnie Bainbridge Cohen
DOŚWIADCZENIE
 • prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej, Dotyku dla Zdrowia, Art-Terapii oraz warsztaty Tańce w kręgu i Improwizacja Ruchu, Mowa i symbolika ciała, Ruch i zmiana
 • propagatorka Kinezjologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - inicjatorka corocznego konkursu plastycznego na radosną ilustrację ćwiczeń Gimnastyki Mózgu
 • autorka specjalistycznych programów Poznaj siebie przez ciało, Radosna kinezjologia, Naturalna terapia przez taniec, Tradycja - zabawa - terapia (aspekty kreatywne, terapeutyczne i edukacyjne pracy z materiałami sypkimi oraz odtwarzania wzorów ciast obrzędowych) adresowanych do psychologów, pedagogów, nauczycieli, terapeutów KE i wszystkich, którzy kochają ruch
 • wydawca książek: Twórcza kinezjologia - propozycje dla każdego, Tańce w kręgu, Radosna kinezjologia, Tańcząc z dziećmi, Świadomość ciała, Taniec jako sztuka uzdrawiania, Idę - moje camino
 • redaktor merytoryczny i współautor książki Twórcza kinezjologia - propozycje dla każdego
 • autorka i wydawca materiałów metodyczno-instruktażowych na DVD: Kinezjologia edukacyjna wg programu Paula Dennisona, Tańce w kręgu (nauka 15 tańców), Tańce integracyjne (nauka 22 tańców), Ćwicz jak z nut (piosenki, zapisy nutowe i prezentacja filmowa)
 • autorka i wydawca kasety audio: Kinezjologiczne nutki
 • autorka i wydawca cyklu Ciastoterapia: Obrazki na piernikach, Wielkanocna ciastoterapia, Był sobie zwierzak z ciasta
 • prezes Stowarzyszenia Edukatorów Form Ekspresji Ruchu z siedzibą w Warszawie
 • obecnie szczególnie dużo uwagi zwraca na dokształcanie w zakresie choreoterapii, świadomości ruchu i ciała
 • prowadziła warsztaty w Austrii, Niemczech, Rosji, Czechach, Tanzanii, na Litwie i Ukrainie
Kined Home Page