O Firmie Kwalifikacje J.Z. Portret J.Z. Szkolenia Kalendarium Pomoce Nowości
KINED Joanna Zwoleńska KWALIFIKACJE PORTRET SZKOLENIA KALENDARZ POMOCE LISTY/NOWOŚCI
TAŃCE W KRĘGU

Prowadząca: Joanna Zwoleńska

Tańce w kręgu zostały zebrane i opracowane przez niemieckiego baletmistrza Bernharda Wosiena. Są to najczęściej tańce ludowe. Pochodzą z różnych regionów, m.in. z Bałkanów, Grecji, Armenii, Izraela, Rosji, Francji, Szkocji, Irlandii. Oddzielną grupę stanowią tańce relaksacyjne i współczesne układy choreograficzne, w których wykorzystano krąg. Od kilkunastu lat są chętnie tańczone przez grupy formalne i nieformalne na całym świecie. Stały się symbolem równości wszystkich ludzi i kultur oraz jedności życia we wszystkich jego przejawach. Bycie w grupie, prosty, naturalny ruch, różnorodność melodii i rytmów łączy radość życia z wrażliwością i zrozumieniem - siebie i innych. Nie jest ważny wiek ani sprawność fizyczna - możesz mieć lat pięć, trzydzieści, pięćdziesiąt lub sto. Ważne jest, czy lubisz się poruszać, czy umiesz poddać się rytmowi muzyki. Taniec pozwala na pełną integrację zmysłów. Warsztaty pozwolą odczuć zadowolenie z samych siebie (akceptacja + ekspresja), cieszyć się zabawą i towarzystwem innych ludzi.

Czas: 20 godzin dydaktycznych

ADRESAT WARSZTATY NAUCZĄ
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, reedukatorzy, opiekunowie, terapeuci, wszyscy, którzy chcą udoskonalić warsztat pracy lub po prostu lubią taniec i ruch.
  • wykorzystywania tańca i ruchu do wspomagania rozwoju emocjonalnego i intelektualnego
  • stymulacji zmysłów, przede wszystkim słuchu i dotyku, odczuwania siebie w przestrzeni
  • nawiązywania kontaktu z innymi poprzez mowę niewerbalną - wzrok, gestykulację, dotyk
  • współdziałania w grupie dla osiągnięcia zamierzonego celu
  • odczuwania tempa i rytmu, ekspresji osobistej w zależności od zewnętrznych impulsów, jakie wysyła muzyka
  • szacunku do różnorodnych możliwości, zachowań, kultury i symboliki języka ciała