O Firmie Kwalifikacje J.Z. Portret J.Z. Szkolenia Kalendarium Pomoce Mydełka
KINED Joanna Zwoleńska KWALIFIKACJE PORTRET SZKOLENIA KALENDARZ POMOCE MY-DEŁKA
TAŃCE SAKRALNE

Według Gabrieli Wosien

Prowadząca: Joanna Zwoleńska - dyplomowany instruktor Sacred Dance

Tańce te często nazywa się medytacją w ruchu. Ispiracji układów choreograficznych dostarczają często obrazy o tematyce religijnej, przypowieści biblijne, muzyka sakralna (muzyka średniowiecza, baroku, ale też muzyka towarzysząca ceremoniom religijnym w Meksyku, Filipinach, Senegalu, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich; muzyka od Vivaldiego i Mocarta po Rachmaninowa). W tańcach sakralnych prosty gest i ruch służą do wyrażania miłości i jedności z wszechświatem, Stwórcą, drugim człowiekiem, przyrodą.

Czas: 20 godzin dydaktycznych

ADRESAT WARSZTATY NAUCZĄ
  • katecheci,
  • grupy i wspólnoty religijne,
  • osoby poszukujące spokoju, harmonii
    i piękna w sobie i otaczającym świecie.
  • umiejętności wyciszania się,
  • wyrażania miłości,
  • harmonijnego współistnienia z innymi