O Firmie Kwalifikacje J.Z. Portret J.Z. Szkolenia Kalendarium Pomoce Mydełka
KINED Joanna Zwoleńska KWALIFIKACJE PORTRET SZKOLENIA KALENDARZ POMOCE MY-DEŁKA

EKSPERYMENTALNY TEATR TAŃCA

Według Detlefa Kapperta (dr psychologii, psychoterapeuta, tancerz)

Prowadząca: Joanna Zwoleńska

W programie wykorzystano tchniki improwizacji i symbolikę ciała, łącząc je z treningiem tworzenia performance i ćwiczeniami choreograficznymi. Uczestnicy programu zdobywają umiejętność szukania tematów, uczą się sposobów ich rozwijania i przedstawiania (samodzielnie, z partnerem lub w grupie).

Czas: 20 godzin dydaktycznych

ADRESAT WALORY PROGRAMU
  • tancerze
  • osoby prowadzące kursy tańca
  • nauczyciele wychowania fizycznego
  • terapeuci
  • psychoterapeuci
  • nauczyciele prowadzący zajęcia z rytmiki
  • rozwijanie zdolności tworenia performance, zintegrowanie odwagi i umiejętności prezentowania siebie