O Firmie Kwalifikacje J.Z. Portret J.Z. Szkolenia Kalendarium Pomoce My-dełka
KINED Joanna Zwoleńska KWALIFIKACJE PORTRET SZKOLENIA KALENDARZ POMOCE MY-DEŁKA

KREATYWNE RYSOWANIE - ART-TERAPIA cz. I i II

Według Swietłany Mazgutowej

Prowadząca: Joanna Zwoleńska


BIBLIOGRAFIA DLA UCZESTNIKÓW KURSU
"ARTTERAPIA I KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA"

 1. Oster G.D., Gould P. Rysunek w psychoterapii. Gdańsk: GWP; 2000.
 2. Seitz R. Co widzisz wokół siebie. Kielce: Jedność; 2001.
 3. Fleck-Bangert R. O czym mówią rysunki dzieci. Kielce: Jedność; 2002.
 4. Piszczek M. Terapia zabawą, terapia przez sztukę. Warszawa: CMP PP; 2002.
 5. Maas V.F. Uczenie się przez zmysły. Warszawa: WSiP; 1998.
 6. Hannaford C. Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Medyk; 1998.
 7. Popek S. Barwy i psychika. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 2000.
 8. Piaget J., Inhelder B. Psychologia dziecka. Wrocław: Wydawnictwo Siedmiogród; 1999.
 9. Muths Ch. Kolorowa terapia. Warszawa: SPAR; 1994.
 10. Węglińska M. Jak pracować z obrazkiem. Kraków: Impuls; 2000.
 11. Rogers C.R. Terapia nastawiona na klienta. Wrocław: Thesaurus-Press; 1991.
Art-terapia czyli terapia przez sztukę jest jedną z najnowszych diagnostycznych i psychoterapeutycznych metod. Warsztat wykorzystuje elementy psychoanalizy Zygmunta Freuda i psychologii humanistycznej Carla Rogersa oraz Kinezjologii Edukacyjnej - metody usprawniającej proces uczenia się. "Uczenie się" = trwający całe życie proces przyswajania informacji, klasyfikowania ich i praktycznego wykorzystywania.
Poprzez rysunek i inne formy aktywności plastycznej szukamy zrozumienia prawdziwego znaczenia zdarzeń z naszego życia i analizując je, znajdujemy te elementy, które blokowały osiąganie stawianych celów. Program składa się z trzech stopni. Na kursie I stopnia pracujemy nad ujawnieniem przeszkód hamujących indywidualny proces uczenia się, rozwój zdolności i kształtowanie się osobowości. Odkrywamy możliwość wprowadzenia zmian w naszym zachowaniu. Podczas kursu II stopnia kierujemy uwagę na motywację, która ma służyć realizacji celów życiowych. Stopień III jest warsztatem instruktorskim przygotowującym do samodzielnego prowadzenia szkoleń z zakresu Art-terapii.

Czas: każdy stopień po 24 godziny dydaktyczne

ADRESAT MOŻNA NAUCZYĆ SIĘ
 • nauczycieli, szczególnie przedszkolnych i nauczania początkowego
 • pedagogów, psychologów, logopedów i reedukatorów
 • wszystkich osób pragnących zwiększyć swą efektywność i skuteczność w nauczaniu poprzez uatrakcyjnienie swoich zajęć (zajęcia świetlicowe, nauczanie języków, zajęcia plastyczne itp.)
 • terapeutów pracujących z dorosłymi
 • rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci
 • osób zainteresowanych własnym rozwojem
 • jak odkrywać przeszkody hamujące indywidualny proces nauczania, rozwój zdolności, kształtownie osobowości
 • jak budować i wykorzystywać motywację