O Firmie Kwalifikacje J.Z. Portret J.Z. Szkolenia Kalendarium Pomoce Mydełka
KINED Joanna Zwoleńska KWALIFIKACJE PORTRET SZKOLENIA KALENDARZ POMOCE MY-DEŁKA

DOTYK DLA ZDROWIA

Według: dr John Thie

Prowadząca: Joanna Zwoleńska

Dotyk dla zdrowia to jedna z części Kinezjologii stosowanej, nauki o aktywizacji mięśni wykorzystującej badanie stanu sprawności mięśni do oceny stanu zdrowia. Kinezjologia stosowana zakłada, że ciało człowieka jest całością o licznych i zróżnicowanych funkcjach, które można rozpatrywać w aspekcie: bio-chemicznym, emocjonalno-psychologicznym i strukturalno-ruchowym. Dobrym zdrowiem cieszą się ludzie o prawidłowej postawie, właściwych proporcjach poszczególnych części ciała i ich prawidłowej współpracy. Dotyk dla zdrowia jest bezpieczną metodą uaktywniania naturalnych zasobów energii życiowej, wspomagającą zdrowie poprzez regulowanie napięć aparatu mięśniowego. Niektóre mięśnie są powiązane z określonymi narządami (np. przez wspólne naczynia limfatyczne). Usprawnienie mięśnia wpływa więc korzystnie na powiązany z nim narząd. Dotyk dla zdrowia jest metodą uznaną w ponad 40 krajach na świecie. Może ona stanowić doskonałe uzupełnienie leczenia konwencjonalnego i profilaktyki.

Czas: każdy stopień po 16 godzin dydaktycznych

SKIEROWANE DO CEL SZKOLENIA
  • lekarzy, rehabilitantów, fizykoterapeutów, masażystów
  • psychologów, pedagogów, reedukatorów
  • rodziców chcących wspierać rozwój dzieci, (również z deficytami rozwojowymi)
  • wszystkich zainteresowanych zdrowiem i dobrą kondycją własną i swoich najbliższych
  • poznanie testu mięśniowego
  • poznanie możliwości usprawniania poszczególnych mięśni poprzez pracę z przyczepami, punktami neurolimfatycznymi i neuronaczyniowymi oraz meridianami związanymi z tymi mięśniami
  • poznanie podstaw teoretycznych metody

    Wiedza uzyskana podczas szkolenia umożliwi poprawienie ogólnej wydolności organizmu (np. pomoc w leczeniu urazów mięśniowo-kostnych, bólów kręgosłupa i kończyn), korektę postawy (szczególnie ważne u dzieci i osób starszych), łagodzenie stanów bólowych, rozładowywanie napięć emocjonalnych i redukcję skutków stresu.