O Firmie Kwalifikacje J.Z. Portret J.Z. Szkolenia Kalendarium Pomoce Mydełka
KINED Joanna Zwoleńska KWALIFIKACJE PORTRET SZKOLENIA KALENDARZ POMOCE MY-DEŁKA

WIZUALNE KRĘGI

Według: Gail Dennison i dr Paul Dennison

Prowadząca: Joanna Zwoleńska

Wizualne kręgi to nowatorski warsztat psychologiczno-pedagogiczny wykorzystujący techniki i procedury kinezjologii edukacyjnej. Widzenie to umiejętność interpretowania tego, co spostrzegamy, proces ten składa się z ruchu, myśli i percepcji. Nasza percepcja zależy od tego, w jakim otoczeniu znajdujemy się, kim jesteśmy, jaki potencjał posiadamy i jak go realizujemy. Warsztat Wizualne kręgi prowadzi do uświadomienia sobie i poznania ośmiu płaszczyzn - kręgów naszej percepcji wzrokowej:
 • krąg obserwacji - uczymy się, jak zauważać
 • krąg animacji - analizujemy zdolność widzenia poprzez jego związki z ruchem ciała
 • krąg rezonansu - poszerzamy widzenie o pracę naszego słuchu i połączeń wzrok-słuch
 • krąg szkolenia - odtwarzamy naturalne nawyki widzenia koloru, kształtu i osadzenia w przestrzeni otaczających nas przedmiotów
 • krąg budowania - zwracamy uwagę na współpracę naszych oczu i rąk, wykorzystujemy doświadczenia płynące z dotyku
 • krąg przyswojenia - odwołujemy się do związków widzenia i pamięci wzrokowej, rozpoznajemy to, co widzimy, dopasowując obecny obraz do tego, co już znamy
 • krąg komunikacji - używamy aktywnego słuchania, języka mówionego i pisanego oraz kontaktu wzrokowego i dotykowego jako elementów otwierających pełnię możliwości komunikowania się
 • krąg synergii - odnajdujemy możliwości wykorzystania ruchów i ekspresji całego ciała w celu uzyskania kreatywności działania i umiejętności łączenia własnego widzenia z widzeniem innych osób, odkrywając pola współpracy przy realizacji własnych i grupowych celów.

  Czas: 32 godziny dydaktyczne

  SKIEROWANE DO CEL SZKOLENIA
  • psychologów, pedagogów, reedukatorów i innych osób pracujących na rzecz dzieci i młodzieży mających trudności w uczeniu się
  • terapeutów pracujących z dorosłymi
  • rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci
  • osób zainteresowanych własnym rozwojem
  • poznanie technik i procedur wspomagających aktywne widzenie, które jest oparte na dokonywaniu wyborów związanych z rozwijającą się świadomością celów, jakim służy konkretny proces postrzegania. Aktywne widzenie otwiera nas na używanie w procesie widzenia nie tylko oczu, ale i innych zmysłów. Warunkiem udziału w warsztatach jest ukończenie Gimnastyki Mózgu®.