O Firmie Kwalifikacje J.Z. Portret J.Z. Szkolenia Kalendarium Sprzedaż My-dełka
KINED Joanna Zwoleńska KWALIFIKACJE PORTRET SZKOLENIA KALENDARZ SPRZEDAŻ MY-DEŁKA

RADOSNA KINEZJOLOGIA

Według: Joanny Zwoleńskiej

Prowadząca: Joanna ZwoleńskaWięcej o Radosnej kinezjologii w artykule.Prace konkursowe uczniów

Moduł I. Kinezis znaczy ruch
 • znaczenie ruchu w rozwoju dziecka i jego uwarunkowania w edukcji przedszkolnej i szkolnej
 • kinezjologia edukacyjna w integracji umysł-psychika-ciało
 • integracja Dennisonowska przez ruch - podstawa uczenia się
 • rytm w ruchu - podstawa organizacji
 • świat zmysłów - świat radosnego poznania

Moduł II. Twórcza ekspresja i improwizacja ruchu w schematach i modelach "Brain Gym"

 • integracja sensoryczna - radość sukcesu
 • ja w świecie zwierząt, dźwięków, kolorów, liter, mowy
 • moje ciało tańczy
 • lekcja radości, czyli wszystko jest w ruchu

Moduł III. Trójwymiarowa zabawa, czyli trzy wymiary mózgu, trzy wymiary ciała

 • integracja przez ruch w zakresie: wymiaru lateralności (ćwiczenia na przekroczenie granicy środka), stabiliności (ćwiczenia energetyzujące), koncentracji (ćwiczenia rozciągające)
 • relaksacja - klucz do tu i teraz
 • afiramcje w tańcu, czyli zabawa, edukacja i terapia

Czas: 20 godzin dydaktycznych

SKIEROWANE DO CEL SZKOLENIA
 • psychologów, pedagogów, reedukatorów i innych osób pracujących na rzecz dzieci i młodzieży mających trudności w uczeniu się
 • terapeutów pracujących z dorosłymi
 • rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci
 • osób zainteresowanych własnym rozwojem
 • umiejętne stosowanie ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej