O Firmie Kwalifikacje J.Z. Portret J.Z. Szkolenia Kalendarium Pomoce Mydełka
KINED Joanna Zwoleńska KWALIFIKACJE PORTRET SZKOLENIA KALENDARZ POMOCE MY-DEŁKA

CIASTOTERAPIA

Według Joanny Zwoleńskiej

wypieki

TRADYCJA
 1. Odświętność i codzienność
  • obrzędy polskie i towarzyszące im formy z ciasta (Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc, Święta św. Michała, Jerzego i Anny, Zwiastowanie NMP, Święto Zmarłych, Święto Wiosny, dożynki, karnawał …)
  • co, kiedy i jak robią inni (ciasto obrzędowe: Austria, Hiszpania, Szwajcaria, Niemcy, Rosja, Ukraina, Meksyk, Włochy, Serbia)
ZABAWA
 1. Pyszne prezenciki i smakołyki
  • formy płaskie i przestrzenne
  • krążki i wałeczki
  • odwzorowywanie i kreatywne działanie Święto Zmarłych
 2. Różne rodzaje ciast ,różne techniki
  • ciasto drożdżowe
  • ciasto razowe
  • ciasto martwe
 3. 3. Zabawy z ciastem i z wykorzystaniem rekwizytów (foremki plastikowe i żelazne, przetaki i miski, wykałaczki i pióra itp.)
 4. 4. Zabawy w rozpoznawanie smaków, zapachów, ciężarów, faktur, form itp.
TERAPIA
 1. Integracja zmysłów (dotyk, smak, węch, wzrok, słuch, propriocepcja, równowaga)
 2. Doskonalenie integracji ręka-ręka, ręka-oko, ręka-ucho-oko
 3. Techniki wyrabiania i formowania ciasta jako wspieranie rozwoju motoryki precyzyjnej i obniżania napięcia mięśniowego
 4. Pieczenie ciasta jako przykład planowego, zorganizowanego , konsekwentnego zrealizowanego procesu i strategii działania
 5. Rozwijanie uważności i koncentracji w pracy i eksperymentalnej zabawie z wykorzystaniem ciasta
 6. Dla kogo co, czyli zabawy dla dzieci agresywnych, nadpobudliwych ruchowo, wycofanych, dyslektycznych, dysgraficznych.

SKIEROWANE DO CELE CIASTOTERAPII
 • psychologów, pedagogów, reedukatorów, nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz dzieci (także specjalnej troski) i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, np. dysleksją, dysgrafią, trudnościami z koncentracją uwagi, brakiem motywacji do nauki, nadpobudliwością itp.
 • terapeutów pracujących z osobami dorosłymi (np. w różnych grupach wsparcia)
integracja zmysłów; wspieranie rozwoju motoryki precyzyjnej; obniżanie napięcia mięśniowego; pieczenie ciasta jako przykład planowego, zorganizowanego , konsekwentnego realizowania procesu i strategii działania; rozwijanie uważności i koncentracji w pracy i eksperymentalnej zabawie z wykorzystaniem ciasta; zabawy dla dzieci agresywnych, nadpobudliwych ruchowo, wycofanych, dyslektycznych, dysgraficznych.