O Firmie Kwalifikacje J.Z. Portret J.Z. Szkolenia Kalendarium Pomoce Mydełka
KINED Joanna Zwoleńska KWALIFIKACJE PORTRET SZKOLENIA KALENDARZ POMOCE MY-DEŁKA

Poprzednie  Nastepne

Prowadząca:
URSULA SCHORN, M.A. (Berlin)
Tłumaczka i asystentka:
Beata Marecka-Zehetbauer


URSULA SCHORN
- terapeuta Gestalt psychoterapeuta tańcem (BTD/FPI) Halprin - Practitioner

- studia magisterskie w dziedzinie psychoterapii tańcem (USA). Psychoterapeuta tańcem i terapeuta Gestalt (Fritz Perls Institut). Studiowała, a następnie pracowała jako wykładowca (fakultet muzyka i elementarny taniec) na uniwesytecie Mozarteum w Salzburgu. Kształciła się w Instytucie Tamalpa (USA), gdzie uzyskała uprawnienia Halprin Practitioner.

Od wielu lat prowadzi seminaria i kursy w Stanach Zjednoczonych, m.in. we współpracy z Anną Halprin w Instytucie Esalen. Długoletni wykładowca pedagogiki mediów w Wyższej Szkole Pedagogiki Społecznej w Berlinie. Prowadzi prywatną praktykę oraz kursy i warsztaty szkoleniowe w Niemczech oraz zagranicą w dziedzine psychoterapii tańcem i terapii Gestalt. (www.touchingground.de )


TANIEC I TERAPIA GESTALT NA BAZIE LIFE/ART PROCESS® ANNY HALPRIN

W stworzonej przez Annę Halprin metodzie Life/Art Process ciało stanowi centrum wszechstronnego kreatywnego procesu doświadczania. Podstawą jest pogłębienie cielesnej zdolności odczuwania przez pobudzenie i uwrażliwienie zmysłów.

W efekcie staje się możliwy dostęp do świata wewnętrznych obrazów, a imaginacje (wyobrażenia) uzewnętrzniają się w spontanicznie stworzonym rysunku/obrazie.

Język obrazu zostaje przeniesiony na język ruchu, co poprzez cielesną identyfikację i "postać" (Gestalt) tańca umożliwia zrozumienie ukrytego przekazu w "pozawerbalnej przestrzeni".

Terapeutyczna ścieżka prowadzi od odczuwania do obrazu, następnie od obrazu do tańca - by z tańca powrócić ponownie do obrazu.

W cyklicznym procesie kreatywnej ekspresji następuje rozwój, prowadzący w twórczym procesie doświadczenia do integracji wewnętrznego i zewnętrznego świata, wrażenia i wyrazu, tego co własne i od siebie oddalone, odsunięte.

Program

Warsztaty są wprowadzeniem w teorię i praktykę metody Life/Art Process i poruszą następujące tematy:
  • zasady kreatywnego procesu
  • psychokinetyczna wizualizacja
  • Gestalt i taniec
  • droga od performance do rytuału
  • rytuał ruchu (Movement Ritual)
W procesie indywidualnego doświadczenia uczestnicy poznają terapeutyczne oddziaływanie metody Life/Art Process, a w teoretycznej części zajeć zostanie omówiona możliwość wykorzystania metody w pedagogice, terapii i sztuce.

Warsztaty skierowane są do terapeutów, pedagogów, a także osób o spokrewnionych zawodach, wykorzystujących sztukę jako narzędzie i środek ekspresji w swojej pracy. Zajęcia będą prowadzone w j. niemieckim i tłumaczone na j. polski (także materiały pisemne).

Warsztaty składają się z 4 części:
warsztat wstępny + 3 spotkania warsztatowe.

Ich zwieńczenie stanowi warsztat "Taniec z żywiołami przyrody".

Udział w warsztacie wstępnym jest warunkiem uczestniczenia w pozostałych częściach.

Ramy czasowe warsztatów:
piątek 17.30 – 20.30,
sobota 10.00 – 13.00, 15.00 - 18.00
niedziela 09.00 – 14.00 (z krótką przerwą obiadową).

Cena każdej części: 450 zł.
Najbliższe terminy:
9-11 XI 2018 (warsztat wstępny), 11-13 I 2019 (cz. 1), 15-17 III 2019 (cz. 2), 3-5 V 2019 (cz. 3)

TANIEC Z ŻYWIOŁAMI PRZYRODY

W doświadczeniu Life/Art Process Anny Halprin wiele znaczących impulsów wypływa z kontaktu z naturą. Taniec w przyrodzie otwiera bowiem nie tylko przestrzeń tańca, ale także przestrzeń doświadczenia, wykraczającą daleko poza granice ciała.

Morze, szeroka nadbałtycka plaża i wydmy zapraszają do kontaktu z elementami przyrody, do odkrycia i doświadczenia szczególnych właściwości wody, piasku, wiatru. Bycie poruszanym, kołysanym przez wiatr i fale, czucie piasku w dłoniach i pod stopami głęboko pobudza zmysły i pozostawia ślady w wewnętrznym krajobrazie ciała. Pejzaże te stają się widoczne w namalowanym obrazie, napisanym tekście i cieleśnie doświadczonym tańcu.

Warsztat stwarza możliwość połączenia doświadczenia ruchu na łonie przyrody i w przestrzeni sali - chronionym miejscu, w którym możliwe będzie "nadanie kształtu" nowym doświadczeniom.

Organizowany jest nad Bałtykiem, w Smołdzinie, na przełomie maja i czerwca. Zaczynamy ok. godz. 16. w czwartek, kończymy ok. godz. 12. w niedzielę.

Do udziału serdecznie zapraszamy wszystkie uczestniczki i uczestników szkolenia Life/Art Process.

SKIEROWANE DO CEL SZKOLENIA
  • terapeutów, pedagogów, a także osób o spokrewnionych zawodach, wykorzystujących sztukę jako narzędzie i środek ekspresji w swojej pracy

  • wszystkich, którzy pracują nad własnym rozwojem
  • W procesie indywidualnego doświadczenia uczestnicy poznają terapeutyczne oddziaływanie metody Life/Art Process, a w teoretycznej części zajeć zostanie omówiona możliwość wykorzystania metody w pedagogice, terapii i sztuce.