O Firmie Kwalifikacje J.Z. Portret J.Z. Szkolenia Kalendarium Pomoce Mydeka
KINED Joanna Zwoleńska KWALIFIKACJE PORTRET SZKOLENIA KALENDARZ POMOCE MY-DEŁKA
TAŃCE NIEBA I ZIEMI

Według Joanny Zwoleńskiej

Prowadząca: Joanna Zwoleńska

Człowiek tańczył we wszystkich ważnych momentach swojego życia. Tańcem błagano Boga o pomoc i dziękowano Mu. Taniec był zawsze związany z określonym rytmem kulturowym, własnym miejscem na ziemi, małą ojczyzną, narodem.
Taniec ma zwracać uwagę na naturalny rytm przyrody i aktywności wynikającej z pór roku, świąt, ceremonii, uroczystości.
Tańce wykorzystywane podczas zajęć: pasterski, wiosny, oraczy, siewcy, pór roku, ognia, wody, ziemi, powietrza, nocy, wiosny, weselny, łabędzi...

Czas: 20 godzin dydaktycznych

ADRESAT MOŻNA NAUCZYĆ SIĘ
 • nauczyciele i pedagodzy
 • psycholodzy
 • reedukatorzy
 • opiekunowie
 • terapeuci
 • ekolodzy
 • wszystkie osoby, które lubią taniec i ruch
 • wykorzystywnia tańca i ruchu do wspomagania rozwoju emocjonalnego i intelektualnego
 • stymulacji zmysłów, przede wszystkim słuchu i odczuwania siebie w przestrzeni
 • nawiązywania kontaktu z innymi poprzez wzrok, gestykulację, dotyk
 • współdziałania
 • odczuwania tempa i rytmu, ekspresji (harmonizującej z muzyką)
 • szacunku dla inności