O Firmie Kwalifikacje J.Z. Portret J.Z. Szkolenia Kalendarium Sprzedaż My-dełka
KINED Joanna Zwoleńska KWALIFIKACJE PORTRET SZKOLENIA KALENDARZ POMOCE MY-DEŁKA

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA
cz. I i II

Według dr. Paula E. Dennisona

Prowadząca: Joanna Zwoleńska


BIBLIOGRAFIA DLA UCZESTNIKÓW KURSU
"ARTTERAPIA I KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA"

 1. Oster G.D., Gould P. Rysunek w psychoterapii. Gdańsk: GWP; 2000.
 2. Seitz R. Co widzisz wokół siebie. Kielce: Jedność; 2001.
 3. Fleck-Bangert R. O czym mówią rysunki dzieci. Kielce: Jedność; 2002.
 4. Piszczek M. Terapia zabawą, terapia przez sztukę. Warszawa: CMP PP; 2002.
 5. Maas V.F. Uczenie się przez zmysły. Warszawa: WSiP; 1998.
 6. Hannaford C. Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Medyk; 1998.
 7. Popek S. Barwy i psychika. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 2000.
 8. Piaget J., Inhelder B. Psychologia dziecka. Wrocław: Wydawnictwo Siedmiogród; 1999.
 9. Muths Ch. Kolorowa terapia. Warszawa: SPAR; 1994.
 10. Węglińska M. Jak pracować z obrazkiem. Kraków: Impuls; 2000.
 11. Rogers C.R. Terapia nastawiona na klienta. Wrocław: Thesaurus-Press; 1991.
Kinezjologia Edukacyjna to system efektywnego uczenia się i pełnego wykorzystania własnego potencjału do funkcjonowania na optymalnym poziomie. Gimnastyka Mózgu® to metoda stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju naszej osobowości, a zwłaszcza związanych z procesami uczenia się. Wykorzystuje zestawy ćwiczeń mobilizujących mózg synchronicznej pracy obu półkul. Łatwe i bezpieczne ćwiczenia ruchowe zmieniają stare, stresowe, wzorce przyswajania wiedzy i pozwalają na uczenie się twórcze, pełne radości i akceptacji dla samego siebie oraz zgodne z potrzebami naszego ciała i umysłu.

Czas: każdy stopień po 16 godzin dydaktycznych

SKIEROWANE DO CEL SZKOLENIA
 • psychologów, pedagogów, reedukatorów, nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz dzieci (także specjalnej troski) i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, np. dysleksją, dysgrafią, trudnościami z koncentracją uwagi, brakiem motywacji do nauki, nadpobudliwością itp.
 • terapeutów pracujących z osobami dorosłymi (np. w różnych grupach wsparcia)
 • wszystkich, którzy pracują nad własnym rozwojem
 • poznanie ćwiczeń i procedur oraz podstaw teoretycznych metody

  Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej mogą być wykorzystywane w czasie zajęć terapeutycznych. Są niezastąpione także podczas przygotowań do szczególnie trudnych sytuacji, np. klasówek, testów, rozmów w sprawie pracy, publicznych wystąpień.